Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Elämänkatsomustieto
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Opinnot koostuvat peruskurssista sekä filosofian, kulttuurihistorian ja uskontotieteen opintoihin sisältyvistä opintojaksoista. Sen vuoksi opiskelijat, jotka jo suorittavat opintoja näillä tieteenaloilla, eivät voi liittää elämänkatsomustietoa sivuaineeksi HuK- tai FM-tutkintoonsa. Mikäli opiskelija on suorittanut alla esitetyt opinnot siten, että osa suorituksista sisältyy hänen filosofian, kulttuurihistorian tai uskontotieteen arvosanaopintoihinsa, hän voi pyynnöstä saada humanistiselta tiedekunnalta erillisen todistuksen 25 tai 60 opintopisteen laajuisten elämänkatsomustiedon opintojen suorittamisesta, mutta hän ei voi saada niistä merkintää HuK- tai FM-tutkinnosta annettavaan todistukseen.

Tarkemmat tiedot opetuksesta ja tenttien vastaanottajista on saatavissa lukukausien alussa filosofian, kulttuurihistorian ja uskontotieteen toimistoista ja kotisivuilta. Merkinnän opintokokonaisuudesta opintorekisteriin saa uskontotieteen toimistosta. Ennen ET:n opintojen aloittamista opiskelijan tulee ilmoittautua uskontotieteen toimistossa.

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/et/


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies