Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Kulttuuri- ja elämysmatkailu (KUME) on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen (KTMT) koulutusohjelman uudistettu sivuainekokonaisuus. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen on koottu Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Kauppakorkeakoulun (TuKKK) Turun ja Porin yksiköissä sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa annettu matkailuopetus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) kanssa.

Osa kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden kursseista on uusia ja päivitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Kulttuuri- ja elämysmatkailun kursseilla opiskelija lähestyy matkailuilmiöitä markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta ja perehtyy matkailun elämyksellisyyteen. Hän tarkastelee matkailua kulttuurisen sopeutumisen väylänä ja välineenä. Analyysin kohteita ovat muuttuneet yhteisörakenteet ja ajankäytön tavat, sähköisen viestinnän yleistyminen ja arkipäiväistyminen, globaalin matkailun ja alueellisen kulttuuriperinnön suhde, kestävä ja vastuullinen kehitys. Kulttuuri- ja elämysmatkailun monitieteinen sivuainekokonaisuus sijoittuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueelle.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssitarjonta koostuu verkko- ja kontaktiopetuksesta. Kontaktiopetus pyritään järjestämään intensiivijaksoina Turussa ja Porissa niin, ettei matkustaminen kahden kampuksen välillä muodostu ylivoimaiseksi. Opetustarjonta koostuu 15:sta kurssista ja yhteensä 65–70 opintopisteestä. Näistä opiskelija valitsee yhden 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden.  Sivuainekokonaisuus voidaan liittää kandi- tai maisteriopintoihin.  Kurssikuvausten yhteydessä on ilmoitettu vaadittavat esitiedot sekä mahdolliset kurssien suorittamisjärjestykset.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen ilmoittaudutaan syyskuun loppuun mennessä lomakkeella, joka on KTMT:n verkkosivuilla: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ktmt/opiskelu/ohjeet/Sivut/home.aspx MAVY:n järjestämille kursseille haetaan samaa lomaketta käyttäen. MAVY:n opetusohjelmaan sisältyviä kursseja suorittaville myönnetään opinto-oikeus Matkailualan verkostoyliopistoon vain kyseisille opintojaksoille. Opinto-oikeuden saaneille MAVY:n opintotoimisto antaa ohjeet ilmoittautumisista ja muista käytännön asioista. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna KUME -opintoja 15 op hakiessaan osalle MAVY:n opintojaksoista, asiasta kerrotaan ko. opintojaksojen kuvauksissa.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies