Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä ja sosiaalisia käytänteitä. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, merkitys, muutos, välittyminen, käyttö ja asema eri yhteiskunnissa ja eri aikoina. Kulttuuriperintöä tutkitaan paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa.

 

 

Oppiaineen painopistealueita ovat

 

  1. Kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintöyhteisöt
  2. Osallistavat kulttuuriympäristöt   
  3. Menneisyyspolitiikka ja muisti
  4. Kulttuuriperinnön toimijat

 

Kulttuuriperinnön tutkijan peruskäsitteet kulttuuriperintöprosessi ja kulttuuriperintöyhteisö ovat kulttuuriperintöilmiöihin keskittyneen oppiaineen luonteva teoreettinen painopiste. Oppiaineen metodologiset painopisteet puolestaan liittyvät osallistavien kulttuuriympäristöjen, menneisyyspolitiikan ja muistin tutkimukseen. Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa tarkastellaan erilaisia, rakennettuja, teollisia ja sähkösyntyisiä ympäristöjä erityisesti niiden osallistavan potentiaalin näkökulmasta, ja oppiaine lähestyy kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutusta erityisesti menneisyyspolitiikan, muistin ja historian käytön näkökulmasta. Neljäntenä painopisteenä oppiaineessa on kulttuuriperinnön toimijoiden moniulotteinen kenttä. Se ulottuu kulttuuriperintöyrittäjistä ja kulttuuriperintöä määrittävistä kansainvälisistä järjestöistä kulttuuriperinnön säätelyä ja suojelua valvoviin ja ohjaaviin viranomaisiin sekä niihin paikallisiin, alueellisiin, digitaalisiin, valtakunnallisiin ja ylirajaisiin toimijoihin, jotka käyttävät kulttuuriperintöä omassa identiteettityössään.  

 

Kulttuuriperinnön toimijakentän kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet edistävät opiskelijoiden työllistymistä. Kulttuuriperinnön tutkimus antaa asiantuntijavalmiudet moniin kulttuuri- ja luovien alojen tehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet julkisen ja yksityisten kulttuurialojen sektorille suunnittelijoiksi, tuottajiksi, tiedottajiksi, tutkijoiksi ja projektityöntekijöiksi sekä kulttuuriperintöaloille yrityksiin, museoihin ja arkistoihin.

 

Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

 

Oppiaineella on käytössä myös Facebook-sivu osoitteessa http://www.facebook.com /pages/Turun-yliopisto-Kulttuuriperinnön-tutkimus/165875213512986


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies