Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori

Oppiaineen tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kulttuurituotannon suunnittelu tukee Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman pääaineiden substanssiosaamisen soveltamisvalmiuksia käytännössä.

Katso lisätietoa kulttuurituotannon suunnittelun omalta Moodle-verkkoalustalta:
https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=4002


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies