Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luova kirjoittaminen

Mitä luova kirjoittaminen tarjoaa?

Turun yliopiston luova kirjoittaminen tarjoaa opetusta sekä fiktiiviseen että ei-fiktiiviseen kirjoittamiseen. Opiskelija voi perehtyä kaunokirjallisen tekstin ja tietotekstin kirjoittamiseen. Valinnaisuutta ja opiskelijan kirjoittamisintressien mukaisia opiskelumahdollisuuksia räätälöidään mahdollisuuksien mukaan. Luova kirjoittaminen toimii yhteistyössä yliopiston muiden aineiden kanssa. Se järjestää myös Turun yliopiston opiskelijoille tarkoitettuja tietopohjaisen kirjoittamisen kursseja, jotka eivät suoraan sisälly luovan kirjoittamisen opiskelijoiden opetusohjelmaan, mutta joita voidaan käyttää opintojen valinnaisena osana.

Opintojen rakenne ja tavoitteet

Seuraavassa esitellään perusrakenne, jota eri vuosina toteutetaan sisällöllisesti vaihtuvin teemoin. Sekä perus- että aineopinnoissa opiskellaan neljän kirjoittamistraditioon kuuluvan kokonaisuuden kehyksessä: proosan kirjoittaminen, lyriikan kirjoittaminen, draaman kirjoittaminen ja tietokirjoittaminen. Perusopintoihin kuuluu lisäksi johdantokurssi ja koonti, jossa opiskelija esittelee lukuvuoden aikana kokoamansa portfolion ja tiivistää oppejaan ja tavoitteitaan. Perusopintojen tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda pohja kirjoittamisen laaja-alaiselle ymmärtämiselle historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Perusopinnoissa kaikki nimetyt kurssit ovat pakollisia. Valinnaisuutta syntyy omien harjoitusten ja lukemisvalintojen kautta.

Aineopintojen tavoitteena on laaja-alaistaa, syventää ja yksilöidä kirjoittamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Perusopintojen kirjoittamislajikurssit jatkuvat ja lisäksi tarjolla on suuntautumiskurssi kirjoittamisen erityisaloista. Opiskelijoiden oman kirjoittajalaadun löytämistä tuetaan kannustamalla itsenäisiin valintoihin omavalintaisessa kurssiosuudessa. Tavoitteena on, että opiskelija voi toteuttaa omaa kirjoittamisintressiään ja käyttää hyväkseen yliopiston muuta tarjontaa. Kurssin suorittamisesta sovitaan yksilöllisen, opiskelijan esittämän opintosuunnitelman mukaan. Aineopintojen lukukauden kestävä seminaari keskittyy opiskelijoiden yksilöllisiin lopputöihin.

Haku sivuaineopiskelijaksi

Syksyllä 2016 valitaan luovan kirjoittamisen aineopintoihin pääsykokeella 14 opiskelijaa. Johdatus kirjoittamiseen kurssilla opinto-oikeuden saa vuonna 2016 14 opiskelijaa, ja he saavat oikeuden perusopintoihin vuonna 2016-2017 ja aineopintoihin vuonna 2017-2018. Tarvittaessa syksyllä 2017 järjestetään täydentävä pääsykoe aineopintoihin. Siitä tiedotetaan erikseen luovan kirjoittamisen nettisivuilla ja opiskelijoiden sähköpostilistalla. Vuonna 2017 järjestetään Johdatus kirjoittamiseen kurssi, jonka perusteella opinto-oikeuden saa 14 opiskelijaa. Opinto-oikeus koskee luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintoja. Johdatus kirjoittamiseen kurssille voivat osallistua Turun yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat. Mukaan otetaan sata ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen tapahtuu Nettiopsussa.

Huomio: Avoimen yliopiston opiskelijat eivät ilmoittaudu kurssille Turun yliopiston nettiopsun kautta.

Suorittaminen ja arviointi

Sekä perus- että aineopinnot alkavat syksyllä ja kestävät lukuvuoden.  Perus- ja aineopinnot edellyttävät Turun yliopistolla kirjoilla olemista ja aineopinnot perusopintojen suorittamista. Molempiin haetaan pääsykokeella. Opetuksen työtapoja ovat luennot, harjoitukset, lähiopetus, etäopetus, vertaistuki, projektit, lukeminen, tenttiminen, runsas kirjoittaminen ja henkilökohtainen palaute. Opiskelutapoja ovat mm. harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät, ryhmäopiskelu opettajan läsnä ollessa tai vertaisryhmässä, Internet-kurssit, kirjallisuuspakettien lukeminen sekä harjoitus- ja seminaarityöt. Arvioinnin ja seurannan välineinä ovat esim. oppimispäiväkirjat sekä oppimis- ja näyteportfoliot, joiden tulee sisältää opiskelun aikana tehdyt kirjoittamisharjoitukset ja niiden analyysin oppimisen ja uusien tavoitteiden asettamisen näkökulmasta sekä lukupäiväkirjat. Harjoitusten analyysi portfoliossa tarkoittaa, että opiskelija kuvaa lyhyesti tehtävään liittyvän tuottamisprosessin, palautteiden sanoman, sen mitä on oppinut sekä mitä tavoitteita prosessin pohjalta asettaa. Palautetta tulee opiskelutovereilta, opettajalta ja mahdollisesti ulkopuolisilta lukijoilta.

Yhteystiedot:
Luova kirjoittaminen
20014 Turun yliopisto
p. 02-333 5268 (toimisto)
luovakirjoittaminen@utu.fi
http://www.utu.fi/luovakirjoittaminen

Käyntiosoite:
Sirkkala, Artium-rakennus
Sirkkalakatu 1b, 2. krs

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:
Sirkkala, Artium-rakennus
Sirkkalankatu 1b, 2. krs, huone V222

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies