Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Museologia

Museologia antaa teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä ja kommunikoivissa instituutioissa tehtävälle työlle. Jotta museo olisi valtionosuuskelpoinen, tulee museoasetuksen mukaan  museon johtajalla ja ainakin yhdessä museon muulla työntekijällä olla ”suoritetut museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä.” Museologia parantaa siis olennaisesti museotyöhön aikovan työllistymismahdollisuuksia.

Museologian yhtenä erikoiskohteena on aineellinen kulttuuri, sen arvonmuodostamisprosessi ja sen seuraukset. Se tarkastelee, millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, ylläpitämiseen yhteisöllisenä tai poliittisena kulttuuriperintönä, vaalimiseen ja suojeluun, ja millaisia nämä kulttuuriperintöprosessit ovat. Kulttuuriperintöprosessit suuntaavat aina myös tulevaisuuteen. Museologian perusopinnot painottuvat näihin kysymyksiin.

Museologia tarkastelee myös, miten yhteisöt ja myös yksilöt kommunikoivat ja muistavat aineellisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön avulla ja kautta, mikä on museoiden rooli näissä prosesseissa ja miten menneisyyttä käytetään nykyhetken resurssina. Opinnoissa tutustutaan näyttelyyn kommunikaatiovälineenä ja erilaisiin museotyön kannalta hyödyllisiin pedagogisiin menetelmiin, tarkastellaan museon ja asiakkaiden suhdetta, museon erilaisia palvelutuotteita sekä niiden markkinointia. Museologian aineopinnot painottuvat näihin kulttuuriperintökommunikaation kysymyksiin. Aineopintojen valinnaisissa opinnoissa on valinnanvaraa erikoistua hiukan esimerkiksi aineellisen kulttuuriperinnön kysymyksiin, ympäristökysymyksiin tai tulevaisuudentutkimuksen kysymyksiin.

Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden ja muiden yhteisöllisten toimijoiden kanssa. Teorian ja käytäntö kohtaavat, ja näiden välillä pyritään hedelmällisiin ongelmanratkaisutilanteisiin. Museoharjoittelu on olennainen osa sekä perus- että aineopintoja.

Turussa museologian perusopinnot (25 op) tuotetaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä. Porissa museologian perusopinnot taas kuuluvat kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelmaan. Aineopintojen (35 op) opetuksen tuottaa Turun yliopiston Turun yksikkö. Myös Åbo Akademin eri oppiaineet tarjoavat museologian opiskelijoille valinnaisia aineopintojen kursseja.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat perusopintojen opiskelijakiintiönsä (17 ja 7). Museologian kurssisuoritukset kirjataan kurssikohtaisesti joko Ty:n tai ÅA:n opinnoiksi. Siksi opinnot vaativat JOO-sopimuksen. Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella, mutta Åbo Akademille kirjattavat kurssit ovat jatko- ja täydennysopiskelijoille maksullisia erillisopintoja. Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Tarkemmat tiedot museologian valintakokeesta, opetuksesta, tenttikirjallisuudesta ja opintosuoritusten arvioinnista löytyvät oppiaineen kotisivuilta http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/museologia ja https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/museologia

Museologian opiskelijoiden ainejärjestö Museionin ylläpitämällä postituslistalla museoin(at)lists.utu.fi oppiaine tiedottaa opetukseen liittyvistä asioista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Yhteystiedot:            

Tutkija Sirkku Pihlman
sirkku.pihlman(at)utu.fi
käyntiosoite: Sirkkala, Artium 1 krs, huone V122, Kaivokatu 12

Museologian toimisto
käyntiosoite: Sirkkala, Minerva 1 krs, huone E116, Kaivokatu 12

Postitusosoite:
20014 Turun yliopisto


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies