Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Musiikkitiede

Musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikillisiin perinteisiin ja käytäntöihin, niiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan musiikkia koskevaa tietoa.

Tutkintovaatimukset tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet kehittää musiikillista asiantuntemusta. Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteiset kurssit, englanninkielisen Popular Culture Studies -opintopolun tarjoamat kurssit ja yhteistyö Åbo Akademin ja Turun taideakatemian kanssa antavat oman lisänsä oppiaineen opetustarjontaan. Osa opetuksesta on englanninkielistä, mikä harjoittaa opiskelijan kansainvälistymiseen liittyviä valmiuksia.
HuK-tutkintoon kuuluu pakollisena 10 opintopistettä ja FM-tutkintoon 5 opintopistettä kansainvälisiä opintoja kuten musiikkitieteen tai muiden oppiaineiden tarjoamia englanninkielisiä kursseja. Musiikkitieteessä tarjotaan joka vuosi useita englanninkielisiä kursseja. Myös vaihto-opiskelu ja kansainvälinen harjoittelu käyvät kansainvälisiksi opinnoiksi. Sivuaineita musiikkitieteen opiskelijan kannattaa valita työelämätoiveidensa ja tutkimuksellisen suuntautuneisuutensa perusteella. Loppututkinnon ohella työnantajat arvostavat musiikillista tieto-taitoa, työ- ja järjestökokemusta sekä harrastuneisuutta.
Musiikkitieteestä valmistuneet sijoittuvat yleensä hyvin työelämään. Musiikkitieteilijöitä työskentelee mm. taidehallinnossa (musiikkijuhlat, orkesterit, eri musiikkialan instituutiot, järjestöt ja säätiöt), medioissa (sähköiset viestimet, lehdistö), musiikkioppilaitoksissa (hallinto, yleisten musiikkiaineiden opetus), tutkijoina, ääniteteollisuudessa ja kustannusyhtiöissä sekä musiikkiteknologian ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön piirissä.

Musiikkitiede sivuaineena

2016-2017
Musiikkitiede on kaikille opiskelijoille vapaasti valittavissa oleva sivuaine. Tasokoetta ei ole. Syksyllä 2016 hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 25 uutta sivuaineopiskelijaa siten, että Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Lukukauden alussa uudet sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat musiikkitieteen toimistoon. Sivuaineopintojen laajuutta ei ole rajoitettu, vaan opiskelija voi suorittaa opintojaksoja haluamansa määrän. Sivuaineopiskelija suorittaa perusopintoja 25 op ja aineopintoja vähintään 35 op. Sivuaineopiskelijalta ei edellytetä musiikkitieteessä suoritettua aineopintojen seminaaria, ellei hän aio suorittaa musiikkitieteen syventäviä opintoja. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen laajuus on 60 op mukaan lukien sivuaineen tutkielma (20 op).

2017-2018
Sivuainevalinnan valintaperusteet vuoden 2017 osalta ilmoitetaan Valintaoppaassa. Sivuaineen suoritusohjeet vuoden 2017 osalta päivitetään opetussuunnitelmaan keväällä 2017.

Opiskelu

Ennen lukuvuoden alkua ilmestyvästä oppiaineen tiedotteesta ja kotisivuilta selviävät lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit. Musiikkitieteen opiskelua koskevaa yleistä opintoneuvontaa antaa koko henkilökunta ja uusille opiskelijoille erityisesti opettajatuutori, joka ilmoitetaan oppiaineen tiedotteessa. Yksittäisiin opintojaksoihin kohdistuvia tietoja tulee kysyä jakson vastuuopettajalta. Opiskelijan on hyvä hakea opintokokonaisuuksien loppumerkinnät henkilökohtaisesti, jolloin hänellä on tilaisuus saada myös opintoneuvontaa.
Musiikkitieteen opiskelijoita kehotetaan suorittamaan HKT-laitoksen yhteisiä kursseja, etenkin sellaisia, jotka voi sisällyttää musiikkitieteen pääaineopintoihin.

Henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät oppiaineen www-sivuilta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/musiikkitiede/oppiaine/henkilokunta/Sivut/home.aspx

 

Yhteystiedot:

Postiosoite:
Musiikkitiede
20014 Turun yliopisto

Käyntiosoite:
Sirkkala
Artium-rakennus, 1 krs
Kaivokatu 12

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:
Sirkkala
Minerva-rakennus, 1. krs.
Huone E116


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies