Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen historia

Suomen historian opiskelun tavoitteena on luoda laaja-alainen kuva oman maan historiasta, mutta myös liittää Suomen historia laajempiin yhteyksiinsä, osaksi Euroopan ja koko kansainvälistyvän maailman historiaa. Opinnoissa perehdytään suomalaisen yhteiskunnan suuriin kehityslinjoihin keskiajalta modernisoituvaan maailmaan muun muassa arjen ilmiöiden, joukkoliikkeiden, sosiaalisen organisoitumisen, elämäntapojen ja mentaliteettien näkökulmista - sotahistoriaa tietysti unohtamatta. Suomen historian oppiaineessa on erityisesti kehitetty ympäristöhistorian, sukupuolihistorian sekä talous- ja sosiaalihistorian tutkimusta. Teoreettisen tiedon lisäksi Suomen historia tarjoaa käytännönläheistä opetusta vanhojen alkuperäisasiakirjojen käytössä ja tulkinnassa.

Opiskelija voi oman harrastuneisuutensa mukaan erikoistua johonkin teemaan tai historiantutkimuksen alueeseen opintojen alkuvaiheista lähtien. Suomen historia tarjoaa laadukasta metodiopetusta. Se antaa hyvät valmiudet opinnäytetutkielmiin, jotka jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tehdä oman kiinnostuksensa mukaan. Mutta ennen kaikkea Suomen historian opiskelu antaa työelämässä tarvittavaa asiantuntemusta, tietoja ja taitoja.

Sopivilla sivuaineopinnoilla täydennettynä Suomen historian opiskelu tarjoaa monipuolisia valmiuksia aloilla, jotka edellyttävät suomalaisen yhteiskunnan ja sen historiallisten taustojen tuntemista, kuten museo- ja arkistoalalla sekä tutkimus- ja opetustyössä. Oppiaine soveltuu hyvin myös tiedonhankintaan ja kirjalliseen työskentelyyn liittyviin ammatteihin, sillä Suomen historian opiskelu kehittää informaatioyhteiskunnassamme tarvittavaa kriittistä tiedon hankinnan ja käytön taitoa sekä harjaannuttaa kielellisiä valmiuksia.

Suomen historian pääaineopiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa kandidaattitutkielman jälkeen arkisto- ja asiakirjahallinnon maisteriopintoihin. 120 op:n opintokokonaisuus tuo ammatillisen pätevyyden yksityisen ja julkisen sektorin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtäviin sekä antaa valmiudet niin arkistoalan teoreettista asiantuntemusta edellyttäviin kuin johto- ja suunnittelutehtäviinkin.

Suomen historian omien työelämäopintojen lisäksi voit tehdä myös  työelämävalmiudet -opintojakson. Opintojakson sisältö voi muodostua muualla suoritettujen opintojen sijaan myös muussa toiminnassa hankitusta osaamisesta, esim. opiskelijajärjestöissä tai muissa luottamustehtävissä toimimisesta. Suoritusmerkintään vaadittavat opinnot, kurssit ym. elementit arvioidaan humanistisen tiedekunnan kansliassa opiskelijan laatiman portfolion perusteella.

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies