Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede

Uskontotiede on humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tieteenala, joka tutkii uskonnollisia perinteitä ja uskontokäsitteen piiriin eri kriteerein luokitettavia ilmiöitä kuten esimerkiksi henkisyyttä eri kulttuureissa. Uskontotieteessä uskontoa pyritään ymmärtämään ja selittämään mm. historiantutkimuksen, filosofian, folkloristiikan, kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen, mediatutkimuksen, psykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen ja kulttuuriantropologian näkökulmista.

Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineen tavoitteena on tuottaa uskonnon ja kulttuurin asiantuntijoita ja opettajia yhteiskunnan eri sektoreille.

Uskontotieteen lähestymistavoissa painottuvat humanistinen perustutkimus, uskontoetnografia ja yhteiskuntatiede. Etnografisin menetelmin hankittuihin kenttätyöaineistoihin perustuva antropologinen tutkimusote jatkaa suomalaisen uskontotieteen pitkää perinnettä ja keskittyy tarkastelemaan elävien uskontoperinteiden ja globalisoituneen maailman uskonnollisten ilmiöiden monimuotoisuutta. Yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa puolestaan suuntaa katseen erityisesti uskonnon ja uskontoistamisen yhteiskunnallisiin prosesseihin niin historiassa kuin nykypäivässäkin.

Uskontotieteen lähestymistavat näkyvät paitsi oppiaineen tuottamassa tutkimuksessa myös keskeisenä osana yliopistomaailman ulkopuolella toimivien asiantuntijoiden ja opettajien koulutusta. Yhdessä ne tarjoavat välineitä mm. maahanmuuttaja-, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyöhön sekä antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisissa sisältötuotannon projekteissa. Turunn yliopiston uskontotieteen oppiaine tarjoaa myös ainutlaatuisen humanistisen koulutuksen uskonnon aineenopettajille.

Opintojaksojen suositeltava ajoitus on merkitty niiden esittelyn yhteyteen. Uskontotieteen opiskelu alkaayhteisillä kursseilla folkloristiikan ja kansatieteen kanssa ja pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Perusopintojen jälkeen uskontotieteen pääaineopiskelijat jatkavat joko yleisellä tai opettajalinjalla. koko lukuvuoden kestävät pedagogiset opinnot suoritetaan yleisimmin neljäntenä tai jo kolmantena vuonna ja niihin hakeudutaan edellien lukuvuoden keväällä. Valittavien opiskelijoiden kiintiö vahvistetaan vuosittain.

Sivuaineena uskontotiedettä lukevien on mahdollista pätevöityä ev.lut. uskonnon opettajiksi toisena opetettavana aineena suorittamalla uskontotieteen perusopinnot ja aineopinnot opettajalinjan vaatimusten mukaan siten, että Metodologia I ja II -kurssien sijaan suoritetaan kurssi Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies