Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen kirjallisuustiede

Yleisen kirjallisuustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä.

Yleinen kirjallisuustiede soveltuu kulttuurialan erilaisiin työtehtäviin. Opiskelijoita on sijoittunut mm. media- ja kustannusalalle, kulttuurialan järjestöihin sekä vapaan kansansivistystyön palvelukseen. Monet toimivat vapaina kirjoittajina tai kääntäjinä. Yleinen kirjallisuustiede voi olla sivu- tai pääaineena myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvilla.

Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijalta edellytetään runsaasti omaa aktiivisuutta ja itsenäistä kirjallisuuden ja muiden taiteiden harrastusta. Tämä tukee myös ammattiin sijoittumista. Vieraskielisen kirjallisuuden osuus opinnoista on varsin suuri, minkä vuoksi useamman kuin yhden vieraan kielen riittävä hallinta on tarpeen.

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETTAJAKSI AIKOVA

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovat pääaineopiskelijat suorittavat kohdasta A5.A: Maat ja kielialueet jakson A5.A.8. Suomen kirjallisuus 6 op. Kohdasta A7. Valinnaisopintoja 9 op heidän on suositeltavaa suorittaa lasten- ja nuortenkirjallisuus ja populaarikirjallisuus. Myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovat sivuaineopiskelijat tenttivät opintojakson A5.A.8. Suomen kirjallisuus. Mikäli sivuaineopiskelijat eivät tee opintojaksoa A6.2. Proseminaari II, he suorittavat sen sijasta opintojakson A7.4. Kirjallisuuden opetus.

Sekä pää- että sivuaineopiskelijalla tulee olla valmiina hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot sekä kieli- että kirjallisuusaineesta ennen kuin hän voi hakea opettajan pedagogisiin opintoihin.

OPISKELUOHJEITA

Opiskelun kannalta on tärkeää huomata, että vain osassa opintojaksoista annetaan opetusta. Tämän vuoksi kannattaa jo alusta alkaen ryhtyä suorittamaan kirjatenttejä. Aineopinnot tentitään pääsääntöisesti vasta perusopintojen suorittamisen jälkeen ja syventävien opintojen tenttiminen aloitetaan vasta, kun aineopinnoista on loppumerkintä.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa tai oppiaineen käytävästä saatavaa kuorta käyttäen viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. Kuori jätetään oppiaineen toimistoon. Myös postitse lähetettyjen kuorten tulee olla perillä ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Kaikki kuulusteluun luetut teokset ja artikkelit ilmoitetaan tutkintovaatimusten mukaisessa järjestyksessä (pelkkä viittaus tutkintovaatimusten ao. kohtaan ei riitä). Jos teoksesta on luettu vain osa, merkitään luetut sivut. Ilmoittautumisessa on mainittava kaikki tenttiin luetut kirjat sekä valinnaiset teokset. Puutteellisesti täytettyä ilmoittautumista ei oteta huomioon.
Osan tenteistä voi suorittaa sähköisessä tenttiakvaariossa.

Perusopintojen opintojaksot suoritetaan laitoksen tenttipäivinä. Aine- ja syventävät opinnot suoritetaan tiedekuntatenteissä. Jos HuK-kirjoituskoe suoritetaan tiedekuntatenttipäivänä, siihen ilmoittaudutaan humanistisen tiedekunnan kansliassa tai NettiOpsun kautta. Kirjoituskoe on mahdollista suorittaa myös oppiaineessa järjestettävässä koetilaisuudessa.

Opintoihin suositellaan sisällytettäväksi kansainvälistymista tukevia opintoja, Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden on sisällytettävä HuK-tutkintoonsa 10 op ja maisterin tutkintoonsa 5 op opintoja, jotka tukevat kansainvälistymistä. Yleisessä kirjallisuustieteessä näitä opintoja kertyy esimerkiksi osallistumisesta vieraskielisille kursseille (mm. oman oppiaineen vierailevien Erasmus-opettajien kurssit tai muut yleisessä kirjallisuustieteessä korvattavat vieraskieliset kurssit), kv-tuutorointiin ja ulkomaisten luennoitsijavieraiden luennoille sekä hakeutumalla opiskelijavaihtoon. Ulkomailla suoritettuja kursseja voi hyödyntää oman oppiaineen opinnoissa korvaavina opintoina, mutta vaihdoissa tehdyistä suorituksista voidaan koota tiedekunnassa tutkintoon myös sivuainekokonaisuus, mikäli opintoja on vähintään 20 op.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat laativat tutkijatohtorin kanssa HuK-tutkintoa koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen lukuvuoden 3. periodin (KL 1) alussa. FM-tutkinnon osalta HOPS laaditaan professorien kanssa aineopintojen lopussa tai viimeistään syventäviä opintoja aloitettaessa.

 

Oppiaineen henkilökunta: ks. oppiaineen kotisivu osoitteessa:https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/yleinenkirjallisuustiede/henkilokunta/Sivut/home.aspx

Lisätietoja opiskelusta (mm. täydellinen luettelo opintojaksojen vastaavista opettajista) on oppiaineen www-sivulla, ilmoitustaululla ja opetustiedotteessa, joka ilmestyy syyslukukauden alussa.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies