Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen historia

Yleinen historia on maailman historiaa: se tutkii ihmisen maailmaa historiallisen ajan alusta tähän päivään. Menneisyys on moniääninen, jakamaton kokonaisuus, josta ei ole yhtä totuutta. Pyrkimys ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi ihmisen toimintaa, ajatuksia ja kokemuksia eri aikoina ja eri paikoissa tarjoaa loputtomasti kiehtovia haasteita. Yleiselle historialle on ominaista näkökulmien moninaisuus eli ilmiöiden tarkasteleminen useista lähtökohdista. Keskeistä on myös se, että yleisen historian tutkimusta tehdään osana kansainvälistä tieteen kenttää ja sen piirissä kannustetaan tieteiden väliseen yhteistyöhön.

Yleisessä historiassa tutkittavien ja opetettavien aiheiden kirjo yltää arjen historiasta kansainvälisiin suhteisiin. Merkittäviä teemoja ovat myös historiantutkimuksen metodiset ja teoreettiset kysymykset kuten historiankirjoituksen historia, historiakulttuuri sekä käsitykset ajasta ja tilasta. Yleisen historian opinnoissa on mahdollista painottaa itseä kiinnostavia teemoja, aikakausia tai alueita. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, sillä sinänsä menneisyydessä kaikki on tutkimisen arvoista. Käytettävissä oleva lähdemateriaali rajaa kuitenkin tutkijan mahdollisuuksia. Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa viime aikoina eniten tutkitut teemat ovat jaettavissa kolmeen suureen ryhmään: kulttuurien kohtaaminen, valta ja yhteisöt sekä suuret ja pienet kertomukset. Tutkielmia ja tutkimuksia on ilmestynyt mitä moninaisimmista aiheista keskiaikaisesta mystiikasta kotitietokonekulttuuriin, antiikin historiankirjoituksesta terrorismiin, pyhiinvaelluksista massaturismiin, Japanista Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Etelä-Afrikasta Pohjoisnavalle. Yleisen historian näkökulma Suomen historiaan voi olla esimerkiksi kansainväliset ilmiöt Suomessa, suomalaiset maailmalla ja Suomi osana globaaleja järjestelmiä.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies