Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa on kaksi linjaa: suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja. Pääaineopiskelija valitsee linjan ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden alussa, sivuaineopiskelija sivuaineen valintakokeessa. Siirtyminen linjalta toiselle on mahdollista perusopintojen tai HuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine tarjoaa myös seuraavat sivuaineet tai opintojaksot:

- Unkarin kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Viron kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) (perus- ja aineopinnot)
- suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (ei äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille)
- kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käännösviestinnän linjan suomen kielen opinnot
Lisäksi suomen kielen linja järjestää tiedekunnan kaikille opiskelijoille pakollisen kieliopintokurssin Suomen kielen ja viestinnän kirjallisen viestinnän osuuden sekä Suomen kielen rakenteen kurssin kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille (kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot). Tarjontaan kuuluu myös kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille vapaavalintainen Suomen kielen rakenteen syventävä kurssi.


Suomen kielen linjan opinnot edustavat suomen kieleen sovellettua kielitiedettä. Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, sanastoon, tekstuaalisiin ominaisuuksiin sekä kielen kehitykseen ja vaihteluun. Opinnot perehdyttävät myös kielen teoreettisen tarkastelun periaatteisiin, suomen kielen tutkimushistoriaan ja sukukieliin. Opinnoissa harjoitellaan itsenäistä tutkimustyötä, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusaineistojen, -metodien ja lähdekirjallisuuden käyttöä. Maisteriksi valmistutaan Kielen oppimisen ja opettamisen, Kieliasiantuntijan tai Tutkijan opintopolulta.

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus eli fennougristiikka pyrkii antamaan kokonaiskuvan suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta ja suomen kielen asemasta siinä. Se perehdyttää opiskelijat sukukieltemme rakenteeseen ja historiaan sekä niiden tutkimukseen. Kieliopinnot ovat yleensä toereettisia, joskin unkaria ja eräitä muitakin etäsukukieliä opiskellaan myös käytännön kielitaitoa silmällä pitäen. Varsinaisten kieliopintojen ohella perehdytään myös kielitieteen teoriaan ja metodiikkaan, jolloin etualalla on vertaileva kielitiede.

YHTEYSTIEDOT

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.
Postiosoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Signum, 2. kerros

Suomen kielen linja
Postiosoite: Suomen kieli, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Hämeenkatu 1

Ks. tutkintovaatimukset ja linjan tarkempi esittely: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus / suomen kieli

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja
Postiosoite: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Hämeenkatu 1

Ks. tutkintovaatimukset ja linjan tarkempi esittely: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus / suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset