Fonetiikka

FONETIIKKA


Fonetiikka tutkii puhetta. Tutkimus voi keskittyä artikulaatioon, akustiikkaan tai havaitsemiseen. Turun yliopiston fonetiikan vahvuusalueena on vieraan kielen äänteiden oppimisen ja kaksikielisyyden tutkimus. Fonetiikan tutkimuksessa yhdistetään perinteisiä foneettisia kokeita kognitiivisen aivotutkimuksen psykofysiologisiin menetelmiin, minkä seurauksena oppiaineen tutkimus on monitieteistä. Tutkimuksen painopisteet ja monitieteisyys heijastuvat myös oppiaineen tarjoamaan opetukseen. Opintojen päämääränä on kouluttaa tutkijoita ja puheentutkimuksen asiantuntijoita, joilla on ammatissa vaadittavia esiintymis- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

 

Fonetiikka sopii hyvin sivuaineeksi kaikille kieliaineiden sekä esimerkiksi psykologian ja logopedian opiskelijoille. Sivuaineena fonetiikka tarjoaa monipuolisen näkökulman puheen tutkimukseen. Pääaineeksi fonetiikan voi halutessaan vaihtaa kun opiskelija on suorittanut perusopinnot sekä pääaineestaan että fonetiikasta. Fonetiikka tarjoaa ohjausta puheen tutkimukseen liittyvissä kandidaatintutkielmissa, pro gradu -töissä ja väitöskirjatutkimuksissa.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset