Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia

ITALIA

 

Yleistä

Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen: kääntäjiksi, opettajiksi ja kieliviestijöiksi eri tehtäviin. Koulutus tarjoaa pohjan myös tutkijan uraa suunnittelevalle.

Italian perus- ja aineopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Aineopintojen jälkeen opiskelija valitsee opintopolun, jonka mukaan hän suorittaa maisteriopinnot.

 

Opintokokonaisuudet

Italiassa voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op; aineopin­not: pääaine 45 op, sivuaine 35 op; filosofian maisterin opintopolku: pääaine 80 op, sivuaine 60 op (oppimisen ja opettamisen opintopolku, kieliasiantuntijan opintopolku ja tutkijan opintopolku), pääaine 120 op (käännösviestinnän opintopolku).

Opintojaksot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhtey­dessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tent­teinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pää­aineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville.

Opintokokonaisuuksien arviointi

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella.

Kokonaisuuden keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopistemäärän mukaan, kokonaisuudet arvioidaan viisiportaisella asteikolla (1–5).

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku alkuvuodesta. Voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin hakijalla pitää olla suoritettuna pääaineesta vähintään 50 op:n opinnot.

Lisäksi italian kielessä on seuraavat ainekohtaiset vaatimukset, jotka pitää olla suoritettuna opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättyessä:
Kaikilla pedagogisia opintoja suorittamaan haluavilla opiskelijoilla tulee olla suoritettuna perusopintojen opintojakso Kielioppi I vähintään arvosanalla 3.Opintopolut

Italian perus- ja aineopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. HuK-tutkinnon jälkeen opiskelija valitsee jonkin seuraavista opintopoluista:

- kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku
- käännösviestinnän opintopolku
- tutkijan opintopolku
- kieliasiantuntijan opintopolku

Italian maisterit sijoittuvat erilaisiin ammattialoille riippuen opintopolusta ja aineyhdistelmästä.

Yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittaneet voivat sijoittua kotimaisten tai kansainvälisten kulttuurilaitosten, organisaatioiden tai medioiden palvelukseen esim. viestinnän, hallinnon tai kaupallisiin tehtäviin.

Käännösviestinnän maisterit sijoittuvat aineyhdistelmästä riippuen liike-elämän, valtion, kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen (mm. EU) palvelukseen monenlaisiin käännös- ja kielipalvelutehtäviin. Osa valmistuneista toimii freelance-kääntäjinä.

Opettamisen ja oppimisen opintopolun maisterit voivat sijoittua eritasoisiin opettajan tehtäviin eri yhteiskunnan aloille.

Tutkijan opintopolun suorittanut opiskelija voi sijoittua tutkijan uralle yliopistossa tai erillisissä tutkimuslaitoksissa. Hän voi myös sijoittua samanlaisiin tehtäviin kuin yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittanut.

Jokaisen maisteripolun suorittanut opiskelija saa myös valmiudet tohtoriopintoihin.

Opintopolun valinta

Aineopintojen proseminaarin jälkeen opiskelija hakeutuu pääaineessaan haluamalleen opintopolulle. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka mukaisesti hän suorittaa italian syventävät opinnot ja maisterin tutkinnon.

 

Opintopolun vaihto pääaineen sisällä filosofian maisterin tutkintoa suorittavilla

Opiskelijan on tietyin ehdoin mahdollista vaihtaa opintopolkua saman kieliaineen sisällä. Opiskelija laatii uuden HOPSin syventävien opintojen osalta ja palauttaa polunvaihtoa koskevan hakulomakkeen oppiaineen toimistoon.


Yhteystiedot

Hallinnollisesti italian oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Laitoskanslian osoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Signum, 20014 Turun yliopisto

Oppiaineen osoite

Käyntiosoite: Signum, Koskenniemenkatu 4
Postiosoite: Italian oppiaine, 20014 Turun yliopisto.
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/italia/

HENKILÖKUNTA

Emeritusprofessori:

Luigi G. de Anna,dott. in Lettere, FT. Puh. 333 5355, s-posti deanna@utu.fi


Yliopistonlehtori:

Antonio Sciacovelli, FT. Puh. 333 5032, s-posti antonio.sciacovelli@utu.fi.


Yliopisto-opettaja:

Paula Viljanen-Belkasseh, FM. Puh. 333 6309, s-posti pauvil@utu.fi

 

Dosentit:

Maurizio Viezzi, Prof. associato, SSLMIT, Università degli Studi di Trieste, s-posti mviezzi@units.it

Nicola Guerra, FT


Opintosihteeri:

Maija Österlund, FM, huone 204, Rosetta 2. krs. Puh. 333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset