Klassillinen arkeologia

KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

 

Klassillinen arkeologia on yleissivistävä oppiaine, joka täydentää etenkin klassillisten kielten, kulttuurihistorian, arkeologian sekä taidehistorian opintoja, mutta soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita antiikin kulttuuriperinnöstä, antiikin esineellisestä kulttuurista ja Välimeren maiden esihistoriasta. Klassillisessa arkeologiassa voi suorittaa perus- ja aineopinnot, ja tiedekuntaan hyväksytyt voivat vapaasti valita sen sivuaineekseen.

 

Klassillisen arkeologian opetus ja kuulustelut toteutetaan yhteistyössä klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin, arkeologian ja kulttuurihistorian oppiaineiden kanssa. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten yliopistonlehtori Jaana Vaahteralle. Yhteyshenkilöt ovat arkeologian lehtori, klassillisten kielten yliopistonlehtori Jaana Vaahtera ja kulttuurihistorian tutkijatohtori. Klassillisen arkeologian perus- ja aineopintojen kokonaisuusmerkinnät antaa klassillisten kielten yliopistonlehtori Jaana Vaahtera. Koska opintojen suorittaminen vaatii opetuksen vähäisyyden vuoksi paljon itsenäistä työskentelyä ja opintojen päällekkäisyys aiheuttaa monilla opiskelijoilla paljon korvattavia opintojaksoja, tekee jokainen opiskelija opintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjataan kokonaisuuteen aiotut jaksot. Suunnitelma laaditaan yhdessä Jaana Vaahteran kanssa ja sitä voidaan myöhemmin tarkistaa.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset