Latinalainen filologia

Latinalainen filologia

LATINALAINEN FILOLOGIA

 

Latinalaisen filologian opinnoissa perehdytään monipuolisesti antiikin Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin etenkin latinan kielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden välityksellä. Opetuksen konkreettisena tavoitteena on kyky latinan kielen hyvää hallintaa osoittaen lukea ja interpretoida tavallisia apuvälineitä käyttäen eriaikaisia ja eri genreihin kuuluvia latinankielisiä tekstejä; niin ikään tavoitteena on antiikintutkimuksen eri lähteiden, menetelmien ja välineiden tuntemus ja hallinta.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset