Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.

SUOMEN JA SEN SUKUKIELTEN MAISTERIOHJELMA

 

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma on tarkoitettu ei-äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille. Sen tavoitteena on syventää opiskelijan suomen kielen teoreettista tuntemusta ja käytännön osaamista sekä perehdyttää hänet Suomen kulttuurin osa-alueisiin kytkemällä tiedot laajempaan kielitieteelliseen ja fennougristiseen kehykseen niin, että hän voi toimia suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Maisteriohjelmasta valmistuvat voivat sijoittua esimerkiksi opetus-, käännös- ja kulttuurialalle tai talouselämän palvelukseen niiden valintojen mukaan, joita he sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opinnoissaan tekevät.

 

Maisteriohjelmasta vastaavat yhdessä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja suomen kielen oppiaine. Opintojaksot poimitaan Kulttuuri ja yhteiskunta -kokonaisuutta lukuun ottamatta pääasiassa kyseisten oppiaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen tarjonnasta. Joitakin opintojaksoja voi valita sopimuksen mukaan myös Suomen kielen ja kulttuurin, yleisen kielitieteen ja fonetiikan oppiaineista. Jokaisen opiskelijan on tutustuttava teoreettisella tasolla suomalais-ugrilaisiin kieliin, ja halutessaan opiskelijan on mahdollista perehtyä suomen kielen ohella johonkin muuhun suomalais-ugrilaiseen kieleen esimerkiksi sisällyttämällä sopimuksen mukaan viron tai unkarin opintojaksoja Fennougristiikka ja kielen teoria -sisältökokonaisuuteen. Toiseen kieleen perehtyminen ei kuitenkaan ole pakollista.

 

Maisteriohjelman pääsyvaatimuksena on BA-tasoinen tutkinto, jonka aineyhdistelmään sisältyvät fennougristiikan tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot joko tutkintoon kuuluvina opintoina tai erillisenä suorituksena. Poikkeustapauksessa ohjelmaan voidaan tasokokeen kautta hyväksyä myös BA-tutkinnon suorittanut opiskelija, jolla ei ole suoritettuna mainittuja fennougristiikan tai Suomen kielen ja kulttuurin opintoja.

 

Lisätietoja maisteriohjelman www-sivuilta: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suma/


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset