Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinointi

HUOM!

Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa heidän tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.

MARKKINOINTI (Marketing)

Markkinointi on keskeinen liiketaloustieteen oppiaine ja tutkimusala. Asiakasarvon tunnistamiseen, luomiseen ja viestimiseen liittyvänä toimintana se on strategisessa roolissa osana yritystoimintaa. Markkinoinnissa on kyse yrityksen kyvystä tyydyttää asiakkaiden tarpeet kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioonottaen eettisesti kestävällä tavalla. Markkinoinnin opetuksessa erityistä huomiota kiinnitetään yrityksen strategisten menestystekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä asiakaslähtöisen ajattelun omaksumiseen. Opetuksen painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita markkinoinnin tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät verkostoituneessa, globaalissa ja nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Opetuksessa käytetään monimuotoisia menetelmiä, ts. markkinoinnin opit ja viimeisin tutkimustieto kytketään käytäntöön esimerkkien, harjoitustöiden (esim. case-harjoitukset, referaatit, esseet), simulaatioiden sekä tutkimuksen kautta. Markkinoinnin opinnot antavat valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat yrityksiä ja asiakkaita yhdistävät prosessit: asiakastarpeiden selvittäminen, tuotteiden ja palvelukonseptien kehittäminen, markkinointiviestintä, asiakassuhteiden kehittäminen sekä monikanavaisten liiketoimintaverkostojen hallitseminen.

Markkinointia pääaineenaan opiskelleet sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuotepäällikkö/-johtaja, markkinointipäällikkö/-johtaja, avainasiakaspäällikkö-/johtaja, myyntipäällikkö/-johtaja) sekä myös yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja yritysten strategiset johto- ja asiantuntijatehtävät). Koulutus luo perustan myös tutkijan uralle.

Syksystä 2016 alkaen markkinoinnin voi valita pääaineekseen markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa (erikoistumissuuntana markkinointi).


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet