Taloussosiologia

TALOUSSOSIOLOGIA (Economic Sociology)

Vuonna 2014 ja myöhemmin opintonsa kauppakorkeakoulussa aloittaneet eivät voi valita taloussosiologiaa pääaineekseen lukuun ottamatta Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian voi valita sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineeksi.

Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian opetus järjestetään pääsääntöisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa Publicumissa. Kirjallisuus tentitään yliopiston tenttiakvaariossa.


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet