Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talousmaantiede

HUOM!

Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa heidän tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.


TALOUSMAANTIEDE (Economic Geography)

”Talous toimii sijainnin ehdoilla”

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin. Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialakeskittymät, alueiden strateginen kehittäminen, yritysten yhteiskuntavastuu ja matkailu sekä yhteisenä nimittäjänä kaikille edellä mainituille paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset.

Talousmaantieteilijät ovat sijoittuneet monipuolisesti liike-elämän, kansainvälisten organisaatioiden ja julkisen hallinnon asiantuntija-, tutkimus- tai johtotehtäviin. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi käytännönläheisten menetelmien kuten paikkatietomenetelmien ja liikepaikkasuunnittelun työkalujen hallinta ovat talousmaantieteilijän erityisvahvuuksia työmarkkinoilla. Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneiden talousmaantieteilijöiden tehtävänimikkeitä ovat muun muassa verkostosuunnittelija, kauppapaikkapäällikkö, konsultti, markkinointijohtaja, projektipäällikkö, taloustoimittaja, tutkija, professori, johtaja, diplomaatti, kansainvälisten asioiden asiantuntija.

Talousmaantieteen opintojaksot on ryhmitelty opintopoluiksi, joista kukin rakentuu tietyn teeman ympärille. Opintopolut on numeroitu siten, että kurssin lyhenteen (esim. TM41) ensimmäinen numero (4) kertoo kurssin aihepiirin ja sen jälkeiset numerot identifioivat yksittäiset kurssit. Opintopolut ovat: Yritysten yhteiskuntavastuu (2), Aluemaantiede (3), Yritys- ja markkinointimaantiede (4), Maantieteen menetelmät (5) ja Matkailumaantiede (6).

Lukuvuodesta 2016–2017 alkaen talousmaantiede sijoittuu Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen kandidaatin tutkinto-ohjelmaan, mutta sitä ei voi valita pääaineeksi. Sivuaineeksi talousmaantieteen voi valita kaikissa Turun kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkinto-ohjelmissa.

Maisterintutkinnossa talousmaantieteen voi valita pääaineeksi, mikäli kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 30 opintopistettä opintoja, jotka voidaan lukea talousmaantieteen suorituksiksi. Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen kandidaatin tutkinto-ohjelman opiskelijoilla tämä vaatimus täyttyy automaattisesti. Mikäli opiskelijan aiemmat opinnot eivät sisällä kursseja TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede, TM5 Empiirinen aluetutkimus ja TM51 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I (tai vastaavat opinnot), nämä tulee sisällyttää maisterivaiheen vapaasti valittaviin opintoihin.


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet