Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtaminen ja organisointi

HUOM!

Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa omat tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.

Johtamisessa pyritään sovittamaan erilaisten organisaatiossa toimivien yksilöiden ja ryhmien sekä organisaation ulkoisten sidosryhmien tarpeet, tavoitteet ja toiminta menestyksellisesti yhteen. Tuloksellinen organisointi vaatii sekä ihmisten johtamisen (Leadership) että asioiden ja järjestelmien johtamisen (Management) taitoja. Nykyajan johtaminen edellyttää myös kykyä ymmärtää globalisoituneen talouden ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita toiminnalle. Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamisesta ja johtajuudesta yhdistäen viimeisintä teoriaa ja yrityselämän käytäntöä. 

Johtamisen ja organisoinnin KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmista valmistuneet opiskelijat:

-   tuntevat johtamisen ja organisoinnin keskeisimmät opilliset käsitteet ja teemat sekä alan tieteellisen keskustelun tärkeimmät näkökulmat

-   osaavat analysoida työyhteisöjen ja organisaatioiden moninaisia tilanteita ja tunnistavat sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeita ja vaatimuksia

-   kykenevät johtamaan työyhteisöjen muutosprosesseja ja käyttämään erilaisia henkilöstökysymysten ja liiketoiminnan suunnitteluun ja hallintaan liittyviä ammatillisia työkaluja

-   osaavat toimia yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa ja luoda yhteistoiminnallista toimintakulttuuria vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin

-   pystyvät arvioimaan kriittisesti erilaisten johtamisoppien tapauskohtaista soveltuvuutta organisaation tilanne, kehitysvaihe ja toiminnallinen ympäristö huomioiden

-   osaavat tarkastella yritysten ja organisaatioiden toimintaa huomioon ottaen tasapainoisesti niin taloudelliset, eettiset, kulttuuriset kuin ekologisetkin vaatimukset ja näkökohdat

Syksystä 2016 alkaen johtamisen ja organisoinnin voi valita pääaineekseen kansainvälisen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa (erikoistumissuuntana johtaminen ja organisointi).


Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet