Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojärjestelmätiede

HUOM!

Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa omat tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.

Syksystä 2016 alkaen tietojärjestelmätieteen voi valita pääaineekseen markkinoinnin ja toimitusketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa (erikoistumissuuntana digitaalinen liiketoiminta).

Sekä yritykset että julkishallinnon organisaatiot ovat kasvavassa määrin riippuvaisia tietojärjestelmistä. Tiivis sidos on luonut tarpeen ammattilaisille, jotka hallitsevat sekä tietotekniikan mahdollisuudet että liiketoiminnan kehittämisen. Tietojärjestelmätieteestä valmistuneiden työllisyystilanne ja työelämävastaavuus on hyvä ja tietohallinnon johtamiseen erikoistuvia ohjelmia pidetään myös kansainvälisesti erittäin houkuttelevina.

Kaikilla ohjelmasta valmistuneilla on perusvalmiudet toimia asiantuntija- tai johtotehtävissä järjestelmien kehitys-, ja käyttöönottohankkeissa, joko IT-palveluja tarjoavassa toimittajayrityksessä tai tietotekniikkaa hyödyntävässä asiakasyrityksessä.  Tietojärjestelmätieteilijät sijoittuvat valmistuttuaan tyypillisesti yksityiselle sektorille asiantuntija- ja johtotehtäviin. Esimerkkejä tehtävänimikkeistä ovat account manager, service manager, ICT consultant, IT auditor, project manager, business analyst, data analyst, systems analyst, sales manager, innovation manager, enterprise architect, systems architect, chief information officer (CIO). Yllä mainitut tehtävänimikkeet on tarkemmin kuvattu raporteissa European ICT Professional Profiles ja European eCompetence Framework 3.0, joista saa lisätietoa kyseisiin nimikkeisiin liittyvistä tehtävistä ja niissä vaadituista kompetensseista.

Opintojen ohjaus

Omaopettajiin voit olla yhteydessä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, eikä tämä vielä sido pääaineen valintaan. Siinä vaiheessa kun tiedät valitsevasi tietojärjestelmätieteen tutkinto-ohjelman, sinulle voidaan nimetä oma-opettaja. Tämä voidaan tehdä siis jo ensimmäisen vuosikurssin aikana.

Omaopettajatoiminta yleisesti sekä (omaopettajan nimeäminen): Timo Leino

HOPS ohjaus (pää- ja sivuainevalinnat, mentoritoiminta, kansainvälisen vaihdon suunnittelu, tutkielma-aiheen valinta, ym.)

Omaopettajat:

-Jonna Järveläinen
-Timo Leino

Muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen: Timo Leino

Työharjoittelu: Timo Leino

Valmistuminen: Amanuenssi.

Opintohallinnolliset asiat: Koulutus- ja tutkimussihteeri.


Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet