Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinointi, Pori

Markkinointi ja sen osa-alue myynti ovat yrityksen kestävän kilpailukyvyn perusta kaikilla markkinoilla. Markkinointi eli asiakas- ja kumppaniarvon tunnistaminen, mahdollistaminen, luominen ja kommunikointi ovat sekä filosofisella että toimintotasolla strateginen osa yritystoimintaa. Tuote- ja yritysbrändin johtaminen on myös organisaatioille tärkeä kilpailukeino, joka mahdollistaa arvonluonnin paitsi asiakkaille ja muille sidosryhmille tai verkostokumppaneille, myös organisaatiolle itselleen.

Työmarkkinoiden kasvava kysyntä markkinointi- ja myyntiosaajista tarjoaa opiskelijalle hyvät työllistymis- ja kehittymismahdollisuudet valitsemallaan erikoistumisalueella niin kotimaassa kuin kansainvälisillä areenoilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella on markkinointi- ja liiketoimintahenkisyyttä ja -osaamista, kyky itsenäiseen analyyttiseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen sekä kyky innovatiiviseen ja luovaan toimintaan ja haasteisiin vastaamiseen. He kykenevät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoisina haasteellisiin markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuote-, markkinointi-, avainasiakas-, myynti- ja yhteyspäällikkö/-johtaja) sekä yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. alue-, toimitus-, kehitysjohtaja). Koulutus mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot (KTT).

Markkinoinnin tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten opintojen osuus on suuri, ja erikoistuminen tapahtuukin opintojen maisterivaiheessa. Kandivaiheessa erikoistuminen tapahtuu yksilöllisten sivuaineopintojen (esim. teollisuustalous, matkailu, laskentatoimi ja rahoitus) ja vapaasti valittavien opintojen kautta. Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneen kannattaa kartuttaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan sivuaineen avulla.

Markkinoinnin vastuuopettajana on professori Jaana Tähtinen (jaana.tahtinen@utu.fi)
Markkinoinnin omaopettaja on yliopiston lehtori Joachim Ramström (joachim.ramstrom@utu.fi)

Markkinoinnin opintoja tuottavat Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin, yritysjuridiikan ja tietojärjestelmätieteen oppiaineet sekä ennen vuotta 2016 aloittaneille Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. TTY:n järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeus. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella (www.ucpori.fi). Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikatauluista.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.