Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kieli ja liikeviestintä, Pori

Ranskan kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on ranskan liikeviestinnän kirjallisten ja suullisten valmiuksien harjoituttaminen opiskelijoiden lähtötaso huomioiden.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ranskan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella 2. vieraana kielenä viimeisen kerran lukuvuonna 2016–2017, minkä jälkeen ranska poistuu opetustarjonnasta. Lukuvuonna 2016–2017 ei voi enää opiskella ranskan alkeita. Opiskelija voi suorittaa pakolliset opintojaksot 6 op: PRA1a, PRA1b ja PRA1c. Kurssille PRA1a voi osallistua, mikäli on opiskellut lukiossa B2-ranskaa 3-4 kurssia tai B3-ranskaa 5-6 kurssia, tai on muualla hankkinut vastaavat taidot.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.