Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori

Saksan kielen opintojen tavoitteena on saksan liikeviestinnän kirjallisten ja suullisten valmiuksien kehittäminen opiskelijoiden lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Pakolliset opintojaksot:

PSA0:n suorittaneille

  • PSA1Aa Deutsch im Unternehmen
  • PSA1Ab Kirjallinen liikeviestintä
  • PSA1Ac Mündliche Kommunikation (2016-2017: PSA2A)

saksaa B2- tai B3-kielenä opiskelleille

  • PSA1Ba Deutsch im Unternehmen
  • PSA1Bb Kirjallinen liikeviestintä
  • PSA1Bc Mündliche Kommunikation (2016-2017: PSA2B)

Opiskelijat, joilla ei ole lainkaan aikaisempia saksan kielen opintoja tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi, aloittavat saksan kielen opintonsa alkeista PSA0, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan opintojaksoilla PSA1Aa.

Huom! Alkeisopintoja ei sisällytetä tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan vapaasti valittaviin opintoihin.

Opiskelijat, joilla on aikaisempia opintoja (B2- tai B3-kieli) saksan kielessä, aloittavat opintojaksosta PSA1B.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

Pakolliset kurssit tulee suorittaa ennen kuin voi ottaa valinnaisia opintoja. Tämä koskee sekä yhteisvalinnan että suoraan maisterivaiheeseen valittuja opiskelijoita.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.