Suomen kieli ja talouselämän viestintä, Pori

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opiskelu vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää kielen- ja viestinnäntutkimuksen teorioihin.

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opintojen vähimmäismäärä on 3 op eli Talouselämän viestinnän perusteet -opintojakso, 3 op. Sen suositeltava suoritusaika on 2. vsk.  Lisäksi opiskelijan on suoritettava menetelmäopinto MENY Ab Tieteellisen viestinnän perusteet, 1 op. Se on hyödyllistä suorittaa yhtä aikaa kandidaatintutkielman kirjoittamisen kanssa.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.