Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori

Opintojaksot PTKMY1 ja PTKMY3 kuuluvat pakollisena KTK-tutkintoon.

Vuosikurssien 2005–2011 opiskelijoilla opintojaksot PTKMY1 ja PTKMY2 kuuluvat pakollisena KTK-tutkintoon ja opintojakso PTKMSY kuului pakollisena KTM-tutkintoon.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.