Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived teaching schedules 2017–2018
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
Examination Days

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINTOJEN TENTTIPERIODIT

LUKUVUODEN 2017-2018 opintovaatimusten opintojaksot

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op: tentti suoritetaan kahdessa osassa (2 x 5 op) sähköisesti: tenttis.utu.fi

-Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön, 5 op: 22.9-3.12
-Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan, 5 op: 12.10.-31.12

Rästitenttiperiodi molemmissa maaliskuussa ja kesä-heinäkuussa 2018. Verkkokurssi on suoritettavissa tammikuusta 2018.

P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op:
-Luento- ja verkkokurssi, 5 op: luentosalitentti 20.10. Rästitenttiperiodi (sähköisenä tenttinä) 6.11-30.11, maaliskuussa ja kesäkuussa.

-Korvaava kirjatentti, 5 op: 1.12-30.12. Rästitenttiperiodi maaliskuussa ja kesäkuussa 2018.

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op:

- Pääaineopiskelijoille tarkoitettu luentokurssi (sisältää verkkotehtäviä) järjestetään marras-joulukuussa. Suoritustapa ohjeistetaan luennolla erikseen. Pääaineopiskelijat, sekä lisäksi sivuaineopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat, voivat suorittaa kurssin myös verkkokurssina. Verkkokurssin suoritusaika on 1.1.-5.3.2018. Sivuaineopiskelijat voivat lisäksi suorittaa kurssin korvaavana kirjatenttinä. Kirjatentti on auki 1.1.-31.8.2018 ja se tehdään Exam-tenttiakvaariossa: https://exam.utu.fi. Exam-tentti on mahdollista suorittaa ainoastaan Agoran tai Publicumin tenttiakvaariossa. Tentittävä materiaali julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla.

P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa, 5 op:

- Luentokurssin korvaava kirjatentti auki helmikuun ja kesäkuun.

 

 

LUKUVUODEN 2016-2017 opintovaatimusten rästitentit

P.1 Suomalainen yhteiskunta, luennot, 3 op:

-Suppeampi suoritus P.2 Suomalainen yhteiskunta -luentokurssilla (ohjeet vastuuopettajalta, Johanna Kallio)

P.1 Suomalainen yhteiskunta, kirjallisuus, 3 op:

-Tentti auki lokakuun loppuun.

P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op:

-Sosiaalipolitiikan/sosiaalityön/sosiologian/taloussosiologian perusteiden kirjatentit auki lokakuun loppuun.
P

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op:

-Rästitenttikerta Moodlessa 9.10.

P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op:

-Kirjatentit auki lokakuun loppuun (ks. opintojaksotarjonta opinto-oppaasta)