Lääketieteellinen tiedekunta

TUTKINNOT LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA LUKUVUOSINA 2016-2017 ja 2017-2018

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa seuraavat perustutkinnot:

 • lääketieteen lisensiaatintutkinto (LL)
 • hammaslääketieteen lisensiaatintutkinto (HLL)
 • terveystieteiden maisterintutkinto (TtM), pääaineena hoitotiede
 • luonnontieteiden kandidaatintutkinto (LuK) ja filosofian maisterintutkinto (FM) biolääketieteen koulutusohjelmassa
 • filosofian maisterintutkinto (FM) biolääketieteellisen kuvantamisen englanninkielisessä maisteriohjelmassa (Master's Degree Programme in Biomedical Imaging)
 • filosofian maisterintutkinto (FM) lääkekehitystieteen englanninkielisessä maisteriohjelmassa (Master's Degree Programme in Drug Discovery and Development)

Luonnontieteiden kandidaatintutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatintutkinnot sekä terveystieteiden ja filosofian maisterintutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Perustutkinnot suoritetaan tutkinto-ohjelmissa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot:

 • hammaslääketieteen tohtorintutkinto (HLT)
 • lääketieteen tohtorintutkinto (LT)
 • filosofian tohtorintutkinto (FT)
 • terveystieteiden tohtorintutkinto (TtT) /lisensiaatintutkinto (TtL)

Tohtorintutkinnot ja terveystieteiden lisensiaatintutkinto ovat tieteellisiä jatkotutkintoja, jotka voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Tohtorintutkinnot suoritetaan tohtoriohjelmassa, joita Lääketieteellisessä tiedekunnassa on viisi:

 • Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
 • Suun terveystieteidentohtoriohjelma FINDOS-Turku
 • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
 • Turun yliopiston kliininen tohtoriohjelma (TKT)
 • Turun molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
Lääketieteellinen tiedekunta
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.