Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja: espanjan kääntäminen, HuK

Osaamistavoitteet

Espanjan kääntämisen yleisinä tavoitteina on saavuttaa sellainen kielitaito ja -tieto sekä kulttuurin tuntemus, joka riittää toimimiseen espanjan kielen kääntäjänä, kansainvälisissä tehtävissä tai muissa asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan korkeatasoista espanjan kielen käännöstaitoa. Myös äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus ja kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintätilanteissa kuuluvat osana opintoihin. Opinnoissa perehdytään myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuuriin. Suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti opiskelija erikoistuu perusopintojen jälkeen joko espanjan nykykieleen tai käännösviestintään.

Espanjan kääntämisen HuK-tutkinnon tavoitteena on hyvä kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito, perehtyminen Espanjan ja Latinalaisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä käännösviestinnän perusteisiin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee kääntämisen yleiset periaatteet ja osaa soveltaa oppimaansa erilaisissa käännösviestinnän tehtävissä. Hänellä on myös perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä opintojen jatkamiseen maisterin tutkintoa varten.

Sisältö

Perus- ja aineopinnot (25 op ja 45 op)

Edellytykset

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot kuuluvat pakollisena osana tutkintoon.

Voidakseen jatkaa ylemmän tason opintoja opiskelijan on saatava edeltävästä opintokokonaisuudesta vähintään arvosana 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kääntäminen, HuK

ESPANJA, ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN, AINEOPINNOT 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
IV JOHDATUS TUTKIMUKSEEN
Pääaineopiskelijoille
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen