Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Espanja: espanjan kieli, FM

Osaamistavoitteet

Espanjan kielen maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, hän tuntee hyvin espanjankielisen maailman yhteiskuntia ja kulttuureita sekä espanjan nykykieltä ja sen tutkimusmenetelmiä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on myös perehtynyt laajemmin tieteelliseen ajatteluun, espanjan nykykieleen ja kielitieteelliseen tutkimukseen ja hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Sisältö

Syventävät opinnot (80 op)

Edellytykset

Voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin on aineopintojen kokonaisuuden arvosanan oltava vähintään 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kieli, FM

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
IV TUTKIELMAOPINNOT (46 op P / 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture