Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja: espanjan kieli, FM

Osaamistavoitteet

Espanjan kielen maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, hän tuntee hyvin espanjankielisen maailman yhteiskuntia ja kulttuureita sekä espanjan nykykieltä ja sen tutkimusmenetelmiä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on myös perehtynyt laajemmin tieteelliseen ajatteluun, espanjan nykykieleen ja kielitieteelliseen tutkimukseen ja hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Sisältö

Syventävät opinnot (80 op)

Edellytykset

Voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin on aineopintojen kokonaisuuden arvosanan oltava vähintään 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kieli, FM

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
IV TUTKIELMAOPINNOT (46 op P / 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen