Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia: Italian kieli ja kulttuuri, HuK

Osaamistavoitteet

Kielen ja kulttuurin linjan opintojen tavoitteina on:
- hyvä kirjallinen ja suullinen italian kielen taito
- kielitiedon kartuttaminen
- Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa: osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Kielen ja kulttuurin linjan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Suomen kielen rakenne -kurssi ennen aineopintojen loppumerkinnän hakemista.

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tentteinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pääaineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla.


avaa kaikki

Italia: Italian kieli ja kulttuuri, HuK

PERUSOPINNOT, ITALIA 25 op
P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 6–8 op
Pakolliset opintojaksot: P1 ja P2
ITAL0002 P1. Kielioppi I, P, 4 op
ITAL0003 P2. Fonetiikka, P, 2 op
III YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETOUS 8–14 op
Opintojaksot P7, P8 ja P9 ovat pakollisia. Jaksoja on mahdollista laajentaa suorittamalla niistä valinnaiset kurssit "Lähempi tutustuminen Italian yhteiskuntaan ja kulttuuriin I / Italian historiaan I / Italian kirjallisuuteen I".
IV TUTKIELMAOPINNOT 2 op
Pakollinen pääaineopiskelijoille
AINEOPINNOT, ITALIA, ITALIAN KIELI JA KULTTUURI 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 4–9 op
Pakollinen opintojakso: A1
ITKI0691 A1. Kielioppi II, P, 4 op
IV HARJOITTELU 3–8 op
Pakollinen opintojakso: ITKI: A30
V TUTKIELMAOPINNOT 10–12 op
Pakollinen opintojakso pääaineopiskelijoille: ITKI: A33.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen