Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Espanja: espanjan kääntäminen, FM

Osaamistavoitteet

Espanjan kääntämisen maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen taito etenkin käännösviestinnän kannalta. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin tieteellisen ajatteluun, käännösteorioihin ja käännösviestinnän periaatteisin ja käytäntöön. Lisäksi hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen etenkin käännösviestinnän alalla.

Sisältö

Syventävät opinnot (80 op)

Edellytykset

Voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin aineopintojen kokonaisuuden arvosanan on oltava vähintään 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kääntäminen, FM

ESPANJA, ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
III TUTKIELMAOPINNOT (46 op P/ 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture