Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja: espanjan kääntäminen, FM

Osaamistavoitteet

Espanjan kääntämisen maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen taito etenkin käännösviestinnän kannalta. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin tieteellisen ajatteluun, käännösteorioihin ja käännösviestinnän periaatteisin ja käytäntöön. Lisäksi hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen etenkin käännösviestinnän alalla.

Sisältö

Syventävät opinnot (80 op)

Edellytykset

Voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin aineopintojen kokonaisuuden arvosanan on oltava vähintään 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kääntäminen, FM

ESPANJA, ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
III TUTKIELMAOPINNOT (46 op P/ 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen