Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Espanja: espanjan kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Espanjan kielen ja espanjan kääntämisen yleisinä tavoitteina on saavuttaa sellainen kielitaito ja -tieto sekä kulttuurin tuntemus, jotka riittävät toimimiseen espanjan kielen opettajana, kansainvälisissä tehtävissä tai muissa asiantuntijatehtävissä, joissa edellytetään korkeatasoista espanjan kielen hallintaa. Myös äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus ja kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintätilanteissa kuuluvat osana opintoihin. Opinnoissa perehdytään myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuureihin. Suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti opiskelija erikoistuu perusopintojen jälkeen joko espanjan nykykieleen tai käännösviestintään.

Espanjan kielen HuK-tutkinnon tavoitteena on hyvä kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito, kielitiedon kartuttaminen sekä Espanjan ja Latinalaisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuureihin perehtyminen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee nykyespanjan ja kielitieteellisen tutkimuksen perusteet. Hänellä on myös perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä opintojen jatkamiseen maisterin tutkintoa varten.

Sisältö

Perus- ja aineopinnot (25 op ja 45 op)

Edellytykset

Opiskelu edellyttää hyvää suomen kielen taitoa, koska osa opetuksesta on suomeksi.

Voidakseen jatkaa ylemmän tason opintoja opiskelijan on saatava edeltävästä opintokokonaisuudesta vähintään arvosana 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kieli, HuK

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, AINEOPINNOT 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
II KIELITIETO (7 op P)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture