Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja: espanjan kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Espanjan kielen ja espanjan kääntämisen yleisinä tavoitteina on saavuttaa sellainen kielitaito ja -tieto sekä kulttuurin tuntemus, jotka riittävät toimimiseen espanjan kielen opettajana, kansainvälisissä tehtävissä tai muissa asiantuntijatehtävissä, joissa edellytetään korkeatasoista espanjan kielen hallintaa. Myös äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus ja kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintätilanteissa kuuluvat osana opintoihin. Opinnoissa perehdytään myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuureihin. Suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti opiskelija erikoistuu perusopintojen jälkeen joko espanjan nykykieleen tai käännösviestintään.

Espanjan kielen HuK-tutkinnon tavoitteena on hyvä kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito, kielitiedon kartuttaminen sekä Espanjan ja Latinalaisen Amerikan yhteiskuntiin ja kulttuureihin perehtyminen. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee nykyespanjan ja kielitieteellisen tutkimuksen perusteet. Hänellä on myös perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin sekä opintojen jatkamiseen maisterin tutkintoa varten.

Sisältö

Perus- ja aineopinnot (25 op ja 45 op)

Edellytykset

Opiskelu edellyttää hyvää suomen kielen taitoa, koska osa opetuksesta on suomeksi.

Voidakseen jatkaa ylemmän tason opintoja opiskelijan on saatava edeltävästä opintokokonaisuudesta vähintään arvosana 3.


avaa kaikki

Espanja: espanjan kieli, HuK

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, AINEOPINNOT 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
II KIELITIETO (7 op P)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen