Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska: ranskan kieli, FM

Osaamistavoitteet

tiedolliset perusteet
- kielen kuvauksen syventävät tiedot
- kielentutkimuksen hyvä tuntemus ja hallinta; jonkun osa-alueen syventävä osaaminen sekä soveltamistaito
- sosiokulttuurisen tiedon kokonaisuuden hyvä hallinta ja syventävä tuntemus joltakin osa-alueelta
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

taidolliset perusteet
- hyvät tiedontuottamisen taidot
- erinomainen ammatillinen ja akateeminen kielitaito
- kieliteknologian hyvä tuntemus
- erinomaiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

Sisältö

- pääaineen syventävät opinnot sekä pro gradu -tutkielma (vähintään 80 op)

Edellytykset

- aineopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3
- sivuaineopiskelijan tulee suorittaa proseminaari-kokonaisuus


avaa kaikki

Ranska: ranskan kieli, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen