Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli, HuK

Osaamistavoitteet

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yhteisen perusopintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.

Perusopintojaksoja suoritetaan enimmäkseen tenttimällä luentokursseja ja laatimalla harjoitustöitä, mutta useat suomen kielen opintojaksot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Pienryhmäopetusta ei kuitenkaan yleensä voi korvata kirjallisuudella, vaan pienryhmäopetukseen on osallistuttava aktiivisesti. Opintojen alkuvaiheessa on suhteellisen paljon perustavaa pienryhmäopetusta.

Suomen kielen aineopintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää tieteenalan perustietoja ja laajentaa osaamista myös erityisaloille. Aineopinnoista opiskelija saa pohjan syventäviin opintoihin, mutta kandidaattivaihe ja aineopinnot tähtäävät erityisesti tieteellisen tiedon käyttämisen ja hyödyntämisen opiskeluun. Aineopinnot ovat tärkeä pohja, josta opiskelija kasvaa suomen kielen asiantuntijaksi. Tieto- ja taitotavoitteina ovat suomen kielen rakenteen syvempi ymmärtäminen, suomen kielen kehityksen ja vaihtelun tunteminen, suomen kielen suhde sukukieliin, kielitieteellisen ajattelun kehittyminen sekä kyky kielitieteellisten tutkimusten hyödyntämiseen.

Sisältö

Suomen kielen linjan tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista ja valmiudet hyödyntää, arvioida kriittisesti ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Opinnoissa perehdytään tärkeimpiin fennistisiin tutkimussuuntiin ja syvennytään erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan.

Suomen kielen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatukseen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtäviin. Huomattava osa suomen kielen pääaineopiskelijoista kouluttautuu opettajiksi. Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän aineyhdistelmässä tulee olla lisäksi kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede sekä opettajan pedagogiset opinnot ja viestintäopinnot (kevääseen 2012 asti puheopin tutkinto).


avaa kaikki

Suomen kieli, HuK

SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT 35–45 op
pääaineen aineopinnot 45 op; sivuaineen aineopinnot 35 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen