Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Italia: Italian kieli ja kulttuuri, FM

Osaamistavoitteet

Kielen ja kulttuurin linjan opintojen tavoitteena on:
- erinomainen italian kielen kirjallinen ja suullinen taito
- kielitiedon ja kielentutkimuksen hyvä tuntemus ja hallinta
- Italian yhteiskunnan ja kulttuurin laaja tuntemus
- opintopolun valitseminen ja erikoistuminen ammatillisten tavoitteiden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan
- valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa: osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tentteinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pääaineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla.


avaa kaikki

Italia: Italian kieli ja kulttuuri, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, ITALIA, ITALIAN KIELI JA KULTTUURI 60–80 op
Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Ps: pakollinen sivuaineopiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 0–15 op
Opintojaksot ovat valinnaisia.
ITKI0772 S1. Kielioppi III, V, 3 op
ITKI0749 S3. Murteet, V, 3 op
III YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETOUS 12–24 op
Pakolliset opintojaksot: ITKI: S12, ITKI: S13 ja ITKI: S14. Jaksoja on mahdollista laajentaa suorittamalla niistä valinnaiset kurssit "Lähempi tutustuminen Italian yhteiskuntaan ja kulttuuriin III / Italian historiaan III / Italian kirjallisuuteen III".
IV HARJOITTELU 0–10 op
Opintojaksot ovat valinnaisia.
V TUTKIELMAOPINNOT 26–46 op
Sivuaineopiskelijat 26 op, pääaineopiskelijat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture