Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ranska: ranskan kieli, HuK

Osaamistavoitteet

tiedolliset perusteet
- kielen kuvauksen osalta hyvät perustiedot
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- sosiokulttuurisen tiedon perusteet
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin

taidolliset perusteet
- tiedontuottamisen perustaidot omalta asiantuntijuusalalta
- hyvä suullinen ja kirjallinen ranskan kielen taito
- akateemisen kielenkäytön perusteet
- kieliteknologian perustiedot ja -taidot
- yleiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

Sisältö

- perusopinnot 25 op
- aineopinnot 45 op (pääaineopiskelijat) / 35 op (sivuaineopiskelijat)


avaa kaikki

Ranska: ranskan kieli, HuK

AINEOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture