Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska: ranskan kieli, HuK

Osaamistavoitteet

tiedolliset perusteet
- kielen kuvauksen osalta hyvät perustiedot
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- sosiokulttuurisen tiedon perusteet
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin

taidolliset perusteet
- tiedontuottamisen perustaidot omalta asiantuntijuusalalta
- hyvä suullinen ja kirjallinen ranskan kielen taito
- akateemisen kielenkäytön perusteet
- kieliteknologian perustiedot ja -taidot
- yleiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

Sisältö

- perusopinnot 25 op
- aineopinnot 45 op (pääaineopiskelijat) / 35 op (sivuaineopiskelijat)


avaa kaikki

Ranska: ranskan kieli, HuK

AINEOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI 35–45 op
Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen