Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Arkeologia, HuK

Sisältö

Turun yliopiston arkeologian opetus tähtää esihistoriallisen ja historiallisen arkeologian sekä teorian että menetelmien ja aineistojen tuntemukseen. Se pyrkii perehdyttämään opiskelijat tarkemmin erityisesti Suomen sekä Itämeren piirin rautakauden ja historiallisen ajan arkeologiaan. Opetuksessa tärkeä osuus on historiallisen ajan arkeologialla. Lisäksi yhdessä Hangon kesäyliopiston kanssa on mahdollisuus suorittaa perus- ja aineopinnot meriarkeologiasta.

Perusopinnoissa annetaan pohjatiedot esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä tutustutaan esine- ja muinaisjäännöstutkimuksen aineistoihin ja metodiikkaan. Aineopinnoissa näitä tietoja syvennetään ja kehitetään tutkimus- ja kenttätyövalmiuksia. Opiskelija tutustuu myös muinaismuistohallinnon arvopohjaan sekä juridisiin perusteisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin.


avaa kaikki

Arkeologia, HuK

ARKEOLOGIAN AINEOPINNOT 35–45 op
Pääaineopiskelijat 45 op (maksimi 55 op), sivuaineopiskelijat 35 op
A4 Valinnaiset opinnot 5–16 op
Suoritettava 5–16 opintopistettä
ARKE1509 A4 Valinnaiset opinnot 1, 1–5 op
ARKE1510 A4 Valinnaiset opinnot 2, 1–5 op
ARKE1511 A4 Valinnaiset opinnot 3, 1–5 op
ARKE1512 A4 Valinnaiset opinnot 4, 1–5 op
ARKE1061 A6 Kenttätyökurssi, 4 op
ARKE1513 A7 Opetuskaivaus, 3 op
ARKE1514 A8 Jälkityökurssi, 2 op
ARKE1515 A9 Karttatekniikka, 2 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.