Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede, HuK

Osaamistavoitteet

Uskontotieteen perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen oppialan erityispiirteet ja kykenee identifioitumaan uskontotieteilijäksi. Hän tuntee tieteenalan keskeiset käsitteet ja osaa tarkastella uskontoa ja uskontoistamista osana inhimillisiä, sosiokulttuurisia ja historiallisia toimintaympäristöjä. Hän tuntee keskeisten maailman uskontoperinteiden erityispiirteet sekä Suomen ja Euroopan uskontohistorian pääpiirteet ja osaa analysoida uskonnon ja kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti ja osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä.


avaa kaikki

Uskontotiede, HuK

USKONTOTIETEEN AINEOPINNOT 35–45 op
Pääaineopiskelijat 45 op, sivuaineopiskelijat 35 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.