Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede, FM

Osaamistavoitteet

Uskontotieteen opettajalinjan maisteriopinnoissa opiskelija syventää tietämystään Euroopan uskontohistoriasta ja uskontotieteessä sovellettavista teorioista. Opiskelija tulee asiantuntijaksi valitsemallaan erikoisalalla. Hän hallitsee tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, tuntee uskontotieteen oppihistorian, keskeiset tutkimusnäkökulmat ja teoriat sekä kykenee soveltamaan niitä tieteellisessä työssä. Hän osaa soveltaa tuottamaansa tietoa erilaisissa käytännön tilanteissa ja hänellä on menetelmälliset valmiudet uskontojen ja kulttuurien tutkimiseksi. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti. Hän osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä. Opiskelijalla on valmiudet niin itsenäiseen kuin ryhmä- ja projektimuotoiseen työskentelyyn.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.