Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Uskontotiede, opettajankoulutus, FM

Osaamistavoitteet

Uskontotieteen opettajalinjan maisteriopinnoissa opiskelija syventää tietämystään Euroopan uskontohistoriasta ja uskontotieteessä sovellettavista teorioista. Opiskelija tulee asiantuntijaksi valitsemallaan erikoisalalla. Hän hallitsee tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, tuntee uskontotieteen oppihistorian, keskeiset tutkimusnäkökulmat ja teoriat sekä kykenee soveltamaan niitä tieteellisessä työssä. Hän osaa soveltaa tuottamaansa tietoa erilaisissa käytännön tilanteissa ja hänellä on menetelmälliset valmiudet uskontojen ja kulttuurien tutkimiseksi. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti. Hän osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä. Opiskelijalla on valmiudet niin itsenäiseen kuin ryhmä- ja projektimuotoiseen työskentelyyn.


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.