Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka, VTK

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE (180 OP)

1. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot 25 op
2. Sosiaalipolitiikan aineopinnot 51 op
Kandidaatin tutkielma 10 op
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot 17 op
- johdatus tieteelliseen ajatteluun (9 op)
- tilastomenetelmien perusteet (8 op)
4. Kieliopinnot 16 op
5. Sivuaineopinnot 61 op

Lisätiedot

OHJEELLINEN OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

1. OPINTOVUOSI
Syksy
P.1 Johdatus sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteisiin 7 op
P.2 Suomalainen yhteiskunta 6 op
Kevät
P.3 Sosiaalipolitiikka ja talous 5 op
P.4 Sosiaalipolitiikan kansalliset ja kansainväliset haasteet 7 op
Yhteensä: 25 op

Muut opinnot:
1. sivuaineopintokokonaisuus 25op
Ihmis- ja yhtieskuntakäsitykset 3 op (kevät)
Suomen suullinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Muita sivuaineita 5 op
YHTEENSÄ 60 OP

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä pääaineen perusopintojen suorittamisesta.

2. OPINTOVUOSI
Syksy
A.1.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
A.1.2 Sosiaalipolitiikan klassikot I 2 op
A.2 Sosiaalipolitiikan erityisalat 3 op
A.4.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen 5 op
Kevät
A.1.3 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta 4 op
A.1.5 Sosiaalipolitiikka ja talous II 4 op
A.2 Sosiaalipolitiikan erityisalat 3op
A.3 Sosiaalioikeus 6 op
A.4.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus 4 op
Yhteensä: 36 op

Muut opinnot:
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op (kevät)
Tilastomenetelmien perusteet 8 op (kevät)
Suomen kirjallinen viestintä 2 op (syksy/kevät)
Ruotsin kirjallinen taito 3 op (syksy/kevät)
Ruotsin suullinen taito 2 op (syksy/kevät)
Muita sivuaineita 6 op
YHTEENSÄ 60 OP

3. OPINTOVUOSI
Syksy
A.2 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko 3 op
A.4.2 Survey-tutkimuksen perusteet 4 op
A.4.4 Laadullinen tutkimus 5 op
A.4.6 Kandidaattiseminaari 5 op
Kevät
A.4.5 Projektit ja arviointi 3 op
A.4.6 Kandidaattiseminaari 5 op
Yhteensä: 25 op

Muut opinnot:
2. sivuainekokonaisuus 25 op
Tieteenteon etiikka 3 op (syksy)
Vieraankielen opintoja 6 op
Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus 1 op
YHTEENSÄ 60 OP


avaa kaikki

Sosiaalipolitiikka, VTK

Sosiaalipolitiikan aineopinnot 61 op
Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot