Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologia, VTK

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sosiologiassa.

Sisältö

Sosiologiaa pääaineena opiskelevan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu sosiologian pääaineopinnoista, kandidaatin tutkielmasta, kypsyysnäytteestä, kieli- ja viestintäopinnoista, tiedekunnan yhteisistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista mahdollisista opinnoista. Sosiologian pääaineopinnot jakautuvat kahteen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin ja aineopintoihin.

KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Sosiologian pääaineopinnot, yhteensä 75 op:
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 50 op (ml. kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte)

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot, yhteensä 17 op:
• Tilastomenetelmien peruskurssi 8 op
• Johdatus tieteelliseen ajatteluun, yhteensä 9 op:
o Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
o Tieteenteon etiikka 3 op
o Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op

Sivuaineopinnot, yhteensä 50 op:
• Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet

Muut opinnot, yhteensä 22 op:
• Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja


avaa kaikki

Sosiologia, VTK

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
Suoritettava 16 opintopistettä
Sivuaineopinnot 50 op
Suoritettava kahden sivuaineen perusopinnot.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot