Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiologia, VTM

Osaamistavoitteet

Maisterin opinnoilla on sosiologiassa seuraavat tavoitteet: teoreettisen tiedon syventäminen, johonkin sosiologian erityisalaan perehtyminen, riittävien tutkimusteknisten valmiuksien hankkiminen ja tieteelliseen työhön vaadittavan kypsyyden saavuttaminen. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen sosiologia pääaineena antaa valmiudet työskentelyyn sosiologista ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Valtiotieteiden maisterin tutkinnossa painotetaan sosiologian teorioita ja tutkimuskäytäntöjä. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa pro gradu -tutkielman tekoa. Maisterin opinnoissa keskitytään pro gradu -tutkielman valmisteluun ja tekoon. Pro gradu –tutkielman valmistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija on aktiivisessa yhteydessä ohjaajaansa koko tutkielman kirjoittamisen ajan.

VALTIOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

Sosiologian pääaineopinnot, yhteensä 90 op:
• Sosiologian syventävät opinnot 50 op
• Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 40 op

Muut opinnot 30 op:
• Vapaasti valittavia sivuaine-, kieli- tai yleisopintoja

Edellytykset

Ennen opintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto.


avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology
Department of Social Research