Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloussosiologia, VTM

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiaa pääaineenaan lukeva opiskelija ymmärtää erilaisten taloudellisten toimintaympäristöjen piirteitä sekä osaa tarkastella niitä sosiologisesta näkökulmasta. Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan valtiotieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työelämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa erityisesti kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen näkemyksen yhdistäminen on taloussosiologin erityisvahvuuksia valtiotieteiden maistereiden työmarkkinoilla.

Sisältö

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE:

Taloussosiologian pääaineopinnot sisältäen pro gradu -tutkielman 92 op (HUOM: opintopistemäärä korjattu 23.8.2013)
Pakolliset opintojaksot (62 op):
TSPG Pro gradu -tutkielma 40 op
TSS1 Taloussosiologian teoria 6 op
TSS2 Syventävät yhteiskuntatieteelliset menetelmät 10 op
TSS8 Taloussosiologian tutkimusseminaari 6 op tai
TSS18 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen 6 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot (väh. 30 op):
TSS9 Kuluttamisen kulttuuri ja markkinoinnin henki 6 op
TSS12 Perspectives in Economic Sociology (ei opetustarjonnassa lv. 13-14) 2/6 ECTS cr
TSS13 Kulttuurin ja elämäntavan sosiologia II 6 op
TSS14 Kulutussosiologia II 6 op
TSS15 Harjoittelu 6 op
TSS16 ICT and Society 2/4/6 op
TSS17 Taloussosiologian syventävät erikoiskurssit 6 op

Muut opinnot 28 op
Kaikki yhteensä 120 op

Muihin opintoihin opiskelija voi halutessaan sisällyttää esimerkiksi kauppakorkeakoulun tarjoaman Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (25 op). Lisätietoja: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/home.aspx

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.


avaa kaikki

Taloussosiologia, VTM

Taloussosiologian syventävät opinnot 92 op
Suoritettava vähintään 92 op. (HUOM: opintopistemäärä korjattu 23.8.2013)
PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 62 op
Suoritettava vähintään 62 op.
TSS1 TALOUSSOSIOLOGIAN TEORIA 3–6 op
Pääaineopiskelijat suorittavat kirjatentin ja esseen (yht. 6 op), sivuaineopiskelijat ainoastaan kirjatentin (3 op).
TSS2 SYVENTÄVÄT YHTEISKUNTATIETEELLISET MENETELMÄT 10 op
Suoritetaan sosiologian syventävien opintojen osakokonaisuuden M.4. vaatimusten mukaisesti.
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT 30 op
Suoritettava vähintään 30 op.
Sosiaalitieteiden laitos
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology
Department of Social Research